We Care

De aanpak van duurzaamheid: Noorderzon cares, we care

Duurzaamheid is een ‘hot item’ tegenwoordig: met zijn allen willen we immers graag een verschil maken. Soms zijn het slechts kretologieën, soms zijn het hele goede initiatieven. Noorderzon wil echt verschil proberen te maken. En dat doen we door maatregelen te nemen die het festival schoner, eerlijker en duurzamer maken. Samen met ons publiek, partners, leveranciers.

 • Resultaat / Parameters: meetbaar en of  merkbare verschillen op gebied: stroomafname, afvalproductie, waterverbruik, gebruik ingrediënten, bewustwording, publiciteitsmaterialen en relevantie van ons festival door het aangaan en of verdiepen van [duurzame] relaties. etc.
 • Doelen: in alle lagen en niveaus van zowel organisatie als festival Noorderzon, streven naar zo duurzaam mogelijke oplossingen, initiatieven en partnerschappen. Een en ander in een realistisch perspectief en tijdsbestek en binnen de (financiële en logistiek werkbare) mogelijkheden van Stichting Noorderzon en partners.

Hoe?

 • Betrokkenheid directe werkomgeving: een festival is een grote afnemer van tijdelijke diensten, producten en inhuur van mens en materieel. Waar mogelijk zullen wij voor onze inhuur en afname van al onze benodigdheden, altijd kiezen voor een lokale leverancier. Van aanbieders van etenswaren tot leverancier van theatertechniek. Op artistiek niveau kiezen wij voor een mix van internationale gezelschappen en lokale initiatieven. 
 • Betrokkenheid directe woon- en leefomgeving: in het zogeheten ‘zachte’ domein, proberen wij onze verantwoordelijkheid te nemen door onder andere een samenwerking met de Voedselbank Groningen. Aan gezinnen aangewezen op de Voedselbank, leveren wij tasjes met muntjes voor kidsactiviteiten, wat consumptiemunten en informatie onder de noemer Voedsel voor de Geest. Daarnaast brengen wij op woensdagmiddag tijdens het festival een deel van onze kinderactiviteiten naar langdurig zieke kinderen in het Groningse ziekenhuis UMCG.
 • Betrokkenheid publiek en crew: we kunnen het niet alleen, dus onze (grote) publieksaantallen, vrijwilligers en medewerkers moeten gemobiliseerd worden. Daarnaast moet het niet een van bovenaf opgelegde directiekeus zijn, maar gedragen worden en gevoed worden door iedereen die voor en met Noorderzon werkt. Onze crew loopt daarom in 100% duurzame festivalshirts!
 • Toegankelijkheid: een festival is gebaat bij optimale toegankelijkheid. Ons festivalterrein is gratis toegankelijk, 25% van onze programmering is gratis. Voorstellingsentree is vastgesteld volgens een vriendelijk prijzenbeleid, in 2013 zijn er kaartjes van gratis tot maximaal EUR 15 en alles daartussen.
  We werken samen met het clubhuis voor Doven Groningen, die een aantal voorstellingen test op toegankelijkheid voor doven & slechthorenden. Deze voorstellingen worden voorzien van een icoontje in onze publiciteitsmaterialen. Hetzelfde geldt voor rolstoeltoegankelijkheid. En in onze communicatie streven wij naar de beste match tussen bezoeker en voorstelling door filmpjes van de makers en filmpjes van onze programmeur. Via twitter, facebook en het e-mailadres helpmijkiezen, kan men ons vragen naar voorstellingssuggesties.
 • Educatie: door bijvoorbeeld allianties met opleidingen, maar ook door bijvoorbeeld de Noorderzon Kidsactiviteiten. Educatie intern – onderzoek, exploreren, lezen – en educatie extern en voorlichting.
 • Bewustwording: communicatie speelt hierin een grote, zo niet de grootste rol. Denk aan bordjes in de WC’s om de kraan uit te doen of het licht, tot publiekelijk maken wat we of men verbruiken.
 • Keuzes Maken: een aantal keuzes wordt nu al gemaakt. En, de grootste keus is natuurlijk al gemaakt: dat we duurzamer willen worden dan we nu zijn. En daar zetten wij met liefde ons tijdelijke platform voor in!

(c) Pierre Borasci