Prof. dr. Barend van Heusden

Wat leer je eigenlijk bij kunst?

Groningen, Nederland

Prof. dr. Barend van Heusden | Wat leer je eigenlijk bij kunst?

Dat je op school rekenen en taal moet leren, staat buiten kijf, maar waarom zou kunst op school onderwezen moeten worden? 'Moet', of 'mag' kunst in het onderwijs? Sinds jaar en dag staan kunst en onderwijs met elkaar op gespannen voet. In mijn lezing wil ik ingaan op de achtergronden van deze moeizame verhouding, en een poging wagen tot bemiddeling.

Dit college maakt onderdeel uit van de NoorderZomerSchool, klik hier voor meer informatie en andere colleges.

 

Credits

Toon alle credits