Micha de Winter i.s.m. Studium Generale

Opvoeden met hoop en optimisme

Utrecht, Nederland

Wierd Masink

Opvoeden met hoop en optimisme

Utrecht, Nederland

Werry Crone

Micha de Winter i.s.m. Studium Generale | Opvoeden met hoop en optimisme

Een heropvoeding van opvoeders 
Met de beste pedagogische bedoelingen wordt kinderen en jongeren vaak de hoop op een goed en betekenisvol leven ontnomen. Steeds meer kinderen die zich niet volgens een gemiddeld verwachtingspatroon ontwikkelen noemen we ziek of gestoord. Kinderen en jongeren die opgroeien in arme gezinnen behoren al gauw tot een risicogroep. Tegenover deze ontwikkelingen staat een positief-pedagogische manier van denken die een heel andere kant uit wijst, maar die we gek genoeg compleet uit ons vocabulaire hebben geschrapt: hoop en optimisme moeten de basisbestanddelen van elke opvoedingssituatie zijn. Micha de Winter is hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, en bijzonder Lector Jeugd aan de Hogeschool Utrecht. Hij is daarnaast o.a. voorzitter van de commissie die in opdracht van de regering onderzoek doet naar geweld in jeugdzorg tussen 1945 en heden.

"Met zijn afscheidsrede hield hoogleraar pedagogiek Micha de Winter vandaag een hoopvol pleidooi voor optimistische opvoedkunde."

- Maaike Bezemer - Trouw