Prof. Dr. Cor Wagenaar i.s.m. Arts in Society

Wie je bent is waar je bent

Groningen, Nederland

Sieta Stel

Waar je bent en waarom dat belangrijk is
De filosofen van de Verlichting wisten het zeker: wie je bent is waar je bent. En als je niet weet waar je bent, ben je nergens. Dan ben je slachtoffer van je omgeving, van de natuur, van de beschaving, van de geschiedenis. Prof. dr. Cor Wagenaar vertelt hoe onze (sociale) omgeving onze hoedanigheid vormt en een morele plicht dicteert om kennis te vergaren. Een omgeving is namelijk niet alleen een fysieke omgeving, het kan ook een meer abstracte vorm aannemen zoals een sociale en maatschappelijke omgeving. Een korte lezing over historisch gedachtengoed met ‘noordelijke’ voorbeelden. Misschien snappen we dan eindelijk wat een magische omgeving als het Noorderplantsoen precies met ons doet.