Klankbordgroep

Klankbordgroep: waarom en wat is dat?
Noorderzon is een groot, maar zeer kortstondig evenement. We spreken niet iedereen voor, tijdens of na Noorderzon. En dat kan ook niet. Maar, we willen wel proberen bij zoveel mogelijk mensen een vinger aan de pols houden. De vrijwilligers zijn ons dierbaar, dus vinden we het belangrijk om met enige regelmaat de ‘temperatuur’ te nemen. Daarom hebben we een klankbordgroep gevormd; een informele adviesraad waarin vrijwilligers uit alle onze deelgroepen zitting hebben die op regelmatige basis met ons, de organisatie, informatie en vragen uitwisselt die voortkomen uit de werkzaamheden.

Hoe werkt het, hoeveel tijd kost het, wie kan erin?
De klankbordgroep is een informele adviesraad. Noorderzon legt zaken en concrete vragen voor waar we graag advies over willen, de klankbordgroepleden kunnen zaken agenderen waar zij advies over willen van de organisatie. De onderwerpen zijn direct gerelateerd aan de werkzaamheden die voor Noorderzon worden verricht. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ideeën, plannen en ervaringen uit te wisselen om te zorgen dat we het festival op een zo prettig mogelijke manier samen kunnen draaien.

De uitdrukkelijke wens is om een goede dwarsdoorsnede van alle vrijwilligers in de adviesraad vertegenwoordigd te zien, maar de samenstelling van taken kan per jaar verschillen. Per takengroep willen we graag minimaal 2 en maximaal 4  leden. Je moet natuurlijk ook werkzaam zijn als vrijwilliger op Noorderzon tijdens je zittingsduur. De takengroepen zijn onder andere: horecamedewerker / publieksbegeleiders / techniek / speciale projecten / speelweide en kidsactiviteiten / bar coördinatoren etc.. Je zit – afhankelijk  van toetredingsdatum – maximaal 2 festivaledities in de klankbordgroep. We komen 4 keer per jaar bij elkaar: 2 x voor het festival, 1 x tijdens en 1 x na het festival. Je deelname is niet openbaar, tenzij je dat zelf wilt. Ook notulen en agenda’s worden alleen intern gedeeld.

Wat levert het op?
Voor Noorderzon is dit een heel nuttig instrument, maar dat is het ook voor jou en andere vrijwilligers. Misschien heb je nuttige tips of vragen waarvan je nu niet weet waar je die kunt stellen of neerleggen. Of vindt je het überhaupt leuk om creatief en constructief mee te denken hoe Noorderzons vrijwilligersbeleid is vormgegeven of om in een vroeg stadium te horen waar we mee bezig zijn.
Iedere vergadering wordt er in ieder geval voor de innerlijke mens gezorgd: we eten eerst samen en daarna vergaderen we. Met een gevulde maag is het makkelijker praten!

Hoe meld ik me aan?
Kijk eerst hier of er vacatures zijn, daar staat ook hoe je je aan kan melden. We lezen graag een korte motivatie waarom je wilt deelnemen in de klankbordgroep. Je krijgt een ontvangstbevestiging en zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum, hoor je van ons over het vervolg.
We doen niet aan wachtlijsten, dus als er geen vacature is, kun je je ook niet aanmelden. Wanneer er een vacature is, wordt deze veel gedeeld via diverse platformen. Leden vertrekken altijd in oktober, dus rond augustus en september worden meestal vacatures gemeld.