Mens, Milieu, Materie

De aanpak – een kort overzicht

We hebben ons natuurlijk – en terecht – aan diverse voorschriften, wetten en regels te houden. Dat is bijvoorbeeld het Handboek voor evenementen, maar ook het locatieprofiel Noorderplantsoen en lokale APVG. Dit alles wordt vervat in onze uitgebreide vergunningaanvraag, dit wordt later vervat in een vergunning voor ons evenement.

Daarnaast heeft de Stichting KMVK uiteraard een handboek voor Publieksevenementen. Deze is op hun site te raadplegen. Daar committeren wij ons aan. Dat betekent dat we uitvoeren wat voorgeschreven wordt, dat we ‘droge’ bewijzen leveren zoals documentatie waaronder de vergunning en alles wat we publiceren tot inkoopfacturen en dat we jaarlijks op locatie tijdens het festival worden gekeurd door een keurmeester.

Een festival is een veelvoud aan mogelijkheden, maar ook een complexe organisatie; we bouwen bijna een dorp met alles erop en eraan, wat nodig is om dit dorp 11 dagen lang goed te kunnen runnen. We organiseren ons festival met oog voor duurzame relaties met Mens, Milieu en Materie.

Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we met onze crew, onze vrijwilligers, onze artiesten, ons publiek en onze partners & leveranciers samen.

In basis hebben we voor onze leveranciers en partners een paar simpele uitgangspunten; waar het lokaal ingekocht / ingehuurd kan worden, heeft dat de voorkeur, met daarin altijd in ogenschouw genomen dat datgene wat ingekocht of ingehuurd wordt, ook aan de voorschriften van vergunning en het genoemde handboek van Stichting KMVK voldoet en het beste is voor de specifieke vraag die we hebben. 

Bekijk hier onze MVO-verklaring. 

 

(c) Pierre Borasci