Green Key

Noorderzon Performing Arts Festival Groningen is het eerste publieksevenement in Nederland dat de Green Key voor jaarlijks terugkerende publieksevenementen heeft gekregen en inmiddels hebben we de 6e Green Key (2019) op zak, en voor de vierde keer Goud! Green Key is een middel – geen doel an sich – om je gericht met duurzaamheid bezig te houden en dit zichtbaar te kunnen communiceren en controleren. 

Over Green Key, KMVK en FEE

Het duurzaamheidskeurmerk Green Key is één van de vijf programma’s van FEE, de Foundation for Environmental Education. Deze wereldwijde organisatie heeft als doelstelling de waardering en kennis van natuur en milieu zo breed mogelijk te bevorderen. Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven en organisaties in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key. De Green Key wordt in Nederland uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu,Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). De keuringen worden uitgevoerd door externe keurmeesters.

Green Key is het internationale keurmerk voor organisaties in de toerisme- en recreatiebranche en in de markt voor vergader- en congreslocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op de eigen organisatie[-activiteiten] en de natuur in hun omgeving. Om voor Green Key in aanmerking te komen dient een organisatie veel maatregelen te nemen met betrekking tot milieuzorg en MVO. Deze maatregelen zijn deels verplicht, deels optioneel. Green Key Nederland kent drie niveaus: Brons, Zilver en Goud. Hoe meer optionele maatregelen, hoe hoger de uiteindelijke uitslag. 

Goud voor Noorderzon

Het aantal optionele maatregelen bepaalt het niveau van de Green Key:  brons, zilver of goud. We worden tweemaal gekeurd door een externe keurmeester: eenmaal voor Noorderzon en eenmaal tijdens het festival. Aan de 41 verplichte normen is voldaan en daarbovenop hebben wij nog een aantal optionele maatregelen getroffen. Noorderzon kan vol trots zeggen dat niveau GOUD is behaald. In 2009 hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling van het Green Key Handboek voor publieksevenementen. Dit handboek is inmiddels vastgesteld en vind je rechts terug op deze pagina.

Onze eigen weg

Noorderzon is al sinds 2007 – eerst voorzichtig, daarna met volle kracht vooruit -  bezig met duurzaamheid binnen de organisatie. Ons uitgangspunt blijft dat wij weten dat een festival met zoveel  bezoekers en tijdelijke locaties en inzet van materialen, een vervuilend geheel vormt en dat we niet alles kunnen doen; dat neemt echter niet weg dat je altijd kan beginnen met maatregelen treffen.  Dat is bij ons klein begonnen met het invoeren van het gebruik van duurzame producten op kantoor en is stap voor stap gegroeid tot een organisatie breed plan. En inmiddels vindt iedereen het eigenlijk wel leuk om te zoeken naar innovatieve oplossingen. Noorderzon is daarbij vanaf het begin zijn eigen weg gegaan en probeert in het grote woud van innovaties en duurzame toepassingen de goede weg te vinden voor het festival. En dat doen we samen met publiek, crew, artiesten.