Plan 2009-2012

Voor de jaren 2009-2012 formuleerden we een plannetje voor We Care.
We hadden dat bewust kort en krachtig geformuleerd, we vonden dat we gewoon maar moesten beginnen.

Evaluatie 2009-2012

Sinds de start van onze campagne We Care, zijn we in een wervelwind aan aandacht voor duurzame thema’s terechtgekomen. Duurzaamheid was ‘hot’, zowel in lokale als nationale politiek en in marketing. Inmiddels zijn onder druk van aanhoudende crisis veel plannen, mogelijkheden en ambities veelal bijgesteld, merken wij.

Bij Noorderzon hebben we nadat het definitieve handboek voor publieksevenementen was vastgesteld, ieder jaar een Green Key certificering weten te legitimeren. En we hebben erg veel geleerd. Alles kostte tijd, aandacht, geduld. Soms was vooroplopen niet zo leuk of praktisch – dan lukte nog net niet wat we wilden of konden we beter even wachten op de ontwikkelingen die in volle gang waren. Ter illustratie: een roetfilter voor een aggregaat moest in 2009 nog handmatig verwisseld worden tijdens het festival en kostte een klein vermogen, anno 2013 zijn de nieuwe generatie aggregaten standaard van een roetfilter voorzien en reinigt deze zichzelf. Of dat we trots ons plastic-afval konden beperken omdat wij tot en met 2012 grotendeels nog in glas mochten schenken. Anno 2013 is aan deze traditie een einde gekomen en gaan we volledig over op composteerbaar PLA-plastic.

Ook zagen we een verschuiving – zowel bij onszelf als in de samenleving – van de interpretatie van ‘duurzaamheid’. In plaats van alleen maar aan ‘groen moet je doen’ te denken, is er veel meer aandacht voor bewustwording, duurzame relaties, maatschappelijke betrokkenheid. Daar hebben we onze plannen en acties ook wat op aangepast.

Ons Plannetje: de aanpak van Duurzaamheid 2009-2012.

Tijd: de periode 2009-2012

  • Resultaat / Parameters: meetbaar en merkbare verschillen op gebied: stroomafname, afvalproductie, waterverbruik, gebruik ingrediënten, bewustwording, publiciteitsmaterialen etc.
  • Doelen: in alle lagen en niveaus van zowel organisatie als festival Noorderzon, streven naar zo duurzaam mogelijke oplossingen en initiatieven. Een en ander in een realistisch perspectief en tijdsbestek (2009-2012) en binnen de (financiële en logistiek werkbare) mogelijkheden van Stichting Noorderzon en partners!


Hoe?

  • Educatie: door bijvoorbeeld allianties met opleidingen, maar ook door bijvoorbeeld de Noorderzon Kidsactiviteiten. Educatie intern – onderzoek, exploreren, lezen – en educatie extern, zoals de Kidsactiviteiten (reeds in 2009 geïmplementeerd) en voorlichting.
  • Bewustwording: communicatie speelt hierin een grote, zo niet de grootste rol. Denk aan bordjes in de WC’s om de kraan uit te doen of het licht, tot publiekelijk maken wat we of men verbruiken.
  • Betrokkenheid: we kunnen het niet alleen, dus onze (grote) publieksaantallen, vrijwilligers en medewerkers moeten gemobiliseerd worden. Daarnaast moet het niet een van bovenaf opgelegde directiekeus zijn, maar gedragen worden en gevoed worden door iedereen die voor en met Noorderzon werkt.
  • Keuzes Maken: een aantal keuzes wordt nu al gemaakt. En, de grootste keus is natuurlijk al gemaakt: dat we duurzamer willen worden dan we nu zijn.