Wie zijn wij

Stichting Noorderzon Groningen werkt met een klein basisteam een vol jaar aan het organiseren van het festival. Vanaf februari/maart begint de organisatie langzaam te groeien met projectmedewerkers. In juli en augustus groeit de organisatie explosief: honderden enthousiaste vrijwilligers, stagemanagers, technici, kaartverkopers, bouwers, schoonmakers, sfeerbeheerders, artiesten… Voor een zo volledig mogelijk overzicht van onze medewerkers en partners verwijzen wij naar ons jaarlijks te verschijnen programmamagazine.

Bureau
Femke Eerland (algemeen directeur), Roland Oostinga (boekhouding), Maryanti Tjia (officemanager), Bianca Burema (officemanager), Nynke Boonstra (assistent officemanager)

Artistiek
Mark Yeoman (artistiek directeur), Henk Bothof (programma producer), Nynke Oele (programmering contextprogramma), Eva Weerts (programmering Rotor/kinderprogramma), Peter Sikkema (muziekprogrammering Spiegeltent en Het Dok), Joey Ruchtie (muziekprogrammering Spiegeltent en Het Dok),  Marinke Kerkhoff (Podium Plataan en Podium op Zuid), Frits Selie (nieuwe muziek), Stefan Nieuwenhuis (literaturia).

Communicatie & Marketing
Milou de Boer (coördinatie communicatie & marketing), Dirk de Jong (vormgever), WERC (concept en vormgeving campagnebeeld).

Productie
Marijn Nagel (productiecoördinator), Henk Bothof (programma producer), Folkert Swart (producent en veiligheid), Milan Breukers (artiestenproductie), Bas Schröder (artiestenproductie), Arjan Kruithof (techniek).

Bestuur Stichting Noorderzon 2017
Noorderzon is een stichting en heeft dus een bestuur. De werkwijze en verantwoording van Stichting Noorderzon en het bestuur  zijn afgestemd en gebaseerd op de 23 Aanbevelingen van Cultural Governance.

De directie van de stichting bestaat uit algemeen directeur Femke Eerland. De bestuursleden zijn te bereiken via de office. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Dhr. Dirk Nijdam - voorzitter, toetreding augustus 2011
Dhr. Rob Janssen - lid, toetreding mei 2008
Dhr. Hans Gerritsen - lid, toetreding augustus 2011
Dhr. Jurriaan Wentink - lid, toetreding januari 2018
Mevr. Daniële Streep - lid, toetreding april 2018