Pachten

Pachters & Procedure

Noorderzon werkt al 20 jaar samen met diverse pachters uit Groningen en daarbuiten voor ons warenaanbod  - van suikerspin tot Indonesische maaltijd.  Een fors aantal van onze huidige warenpachters is al sinds het prille begin bij Noorderzon betrokken. De natte horeca is al jaren in handen van Stichting Noorderzon.

Ook al is Noorderzon in de afgelopen 20 jaar gegroeid, het Noorderplantsoen is dat natuurlijk niet. Het aantal pachtplekken is daarom sinds een aantal jaren min of meer gelijk gebleven. En dat willen wij ook veelal zo houden. Daarnaast is Noorderzon een cultureel feest voor iedereen; het aanbod van waren, moet deze diversiteit dan ook deels weergeven.

Wij geven onze huidige pachters – mits ieder jaar weer even lekker bevonden! - dan ook voorrang bij toekenning van eventuele beschikbare pachtplaatsen. Dit betekent natuurlijk niet dat wij nooit wat veranderen of dat er nooit een plaats bijkomt of vrijvalt voor nieuwe initiatieven.

(c) Pierre Borasci
(c) Pierre Borasci

Procedure standplaats

Indien u in aanmerking wilt komen voor een mogelijke plek om uw waren tijdens Noorderzon te verkopen, kunt u een mail sturen aan ons kantoor: info[at]noorderzon.nl, vergezeld van uw plannen. Deze mail dient voor 1 mei bij ons binnen te zijn.  Lees hieronder waaraan het plan moet voldoen.

Uw plannen adresseren minimaal het volgende:

 • wat u wilt verkopen en waarom dit een toevoeging is op het reeds bestaande aanbod van waren
 • waarom dit aansluit bij het profiel van Noorderzon
 • een plan van aanpak, omvattende onder andere: uitstraling van product en stand, prijsstelling, duurzaamheid, omzetsnelheid, uw bouwwerk/stand, de verwachte inzet van materieel en middelen,  uw expertise en ervaring.
 • blijk geven van bewust omgaan met onze planeet. Dat betekent voor ons dat er ingezet is om een zo minimaal mogelijke afvalstroom, duurzame verpakkingen, zo minimaal mogelijk gebruik van bijvoorbeeld stroom en water. Daarnaast dient u zoveel mogelijk seizoensproducten te gebruiken, en onze voorkeur gaat uit naar [een percentage] biologische, ecologische en of fair trade ingrediënten.
 • u stelt zich dynamisch op, ofwel: samen met ons denkt u ieder jaar ook zelf na over hoe zaken nog beter en of anders kunnen, ook op het gebied van bewust met onze planeet omgaan.
   

We verwachten dat u in het bezit bent van de van toepassing zijnde vergunningen en of diploma’s en kennis heeft van reguliere wet-en regelgeving. Het is van belang rekening te houden met (beperkingen in) nutsvoorzieningen en ruimte.

Onze voorkeur gaat uit naar:

 • lokale initiatieven, mits kwalitatief afdoende en een aanvulling op het aanbod
 • weinig tot geen overlap in aanbod, zowel voor onze bezoekers leuker als beter voor uw omzet
 • aanbod in lijn met de kwaliteit van ons festival
 • een gedegen plan; de druk en omloopsnelheid van waren bij Noorderzon is te hoog om nog te kunnen experimenteren met plannen


Als vergunninghouder voor het festival wordt stroom, water en afvalverwerking door Noorderzon centraal ingekocht en geregeld, daar wordt een eenmalige bijdrage voor doorberekend. Gedegen aansluitingen tot uw eigen stand en materieel zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Uiteraard krijgt u een ontvangstbevestiging van uw mail. Indien uw plannen hiertoe aanleiding geven nodigen we u uiteraard uit voor een gesprek. Tot en met mei wordt het aanbod samengesteld, mocht u tegen die tijd niets van ons vernomen hebben anders dan een ontvangstbevestiging, dan is er voor u helaas geen plaats op de komende editie. Noorderzon werkt niet met wachtlijsten, dus jaarlijks heeft iedereen weer evenveel kans.