Disclaimer

Proclaimer
Dit is de officiële website van Stichting Noorderzon Groningen. Stichting Noorderzon Groningen is geregistreerd in Groningen, met als vestigingsadres Noorderbuitensingel 11, 9717 KK Groningen, NL en met correspondentieadres Postbus 1736, 9701 BS Groningen, NL. Ons kamer van koophandel registratienummer is 41009224. Ons BTW-nummer is NL004734257B01. Wij doen ons uiterste best juiste en actuele informatie aan te bieden. Komt u op onze website toch informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan horen wij dit graag van u via ons e-mailadres en/of telefoonnummer: info[at]noorderzon.nl en 050-3140278.

Disclaimer
Stichting Noorderzon Groningen is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze site of ontstaan uit het handelen naar op deze site verstrekte informatie.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Noorderzon Groningen, bereikbaar via boven beschreven contactgegevens.

Links naar sites, links naar onze site
Deze site bevat links en of verwijzingen naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt er vanuit andere sites gelinked en verwezen naar onze site. Als u vanaf onze website naar een externe site doorklikt, verlaat u onze website. Vanaf dat moment gelden er dus de gebruiks-en gedragsregels van de website die u op dat moment bezoekt: wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor de informatie die u op deze externe sites wordt gepresenteerd.

(Gebruik) persoonsgegevens
Stichting Noorderzon Groningen gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld, zoals kaartverkoopinformatie, nieuwsbrief. En dus niet om individuele bezoekers te identificeren.

Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens via nedstatpro.nl over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we voor bezoekersstatistieken, om eventuele technische problemen voor te zijn bij het gebruik van onze site, of om onze site zo optimaal mogelijk te bouwen voor gebruik.

Algemene voorwaarden kaartverkoop

  • Gekochte kaarten worden niet geruild of teruggenomen
  • Maximaal 6 kaarten per persoon per voorstelling
  • Na aanvang geen toegang, wees dus op tijd bij de betreffende locatie
  • Huisdieren en kinderen onder 4 jaar geen toegang in de voorstellingen
  • Fotograferen op video-opnames tijdens de voorstellingen zijn niet toegestaan
  • Mobiele telefoons uitzetten tijdens de voorstelling
  • Roken tijdens de voorstelling is niet toegestaan
  • Programma, duur en aanvangstijden zijn onder voorbehoud
  • Mocht je de voorstelling voortijdig verlaten (bijv. toiletbezoek), houd er dan rekening mee dat bij terugkomst de toegang geweigerd kan worden, aangezien dit acteurs en publiek kan storen of gevaarlijke situaties kan opleveren
  • Eventuele kortingsmogelijkheden mogen niet worden gecombineerd